מחשבון נקודות זיכוי

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב נקודות זיכוי. יש לבחור את שנת המס, לענות על השאלות להלן וללחוץ על "חישוב".

שנת המס
תושב/ת ישראל
מין
גיל
כל אלו מתקיימים:
  • אני גבר נשוי
  • לאשתי אין הכנסה
  • אחד מאיתנו עיוור או נכה (מעל 90% נכות) או הגיע לגיל פרישה
כל אלו מתקיימים:
  • אני אישה נשואה
  • לבעלי אין הכנסה
  • אחד מאיתנו עיוור או נכה (מעל 90% נכות) או הגיע לגיל פרישה
אני הורה החי בנפרד ויש לי ילד בחזקתי
אני הורה יחיד (אלמן / אין לילד הורה נוסף במרשם האוכלוסין)
אני מפרס את ילדיי שאינם בחזקתי
אני משלם מזונות לבת זוג לשעבר ואני נשוי בשנית
עליתי לארץ אם כן, ציינו תאריך עלייה:
השתחררתי משירות צבאי בשלוש השנים האחרונות, וגם:
קיבלתי תואר אקדמי
יש לי ילד הסובל ממוגבלות עיוור, משותק, מפגר, אוטיסט, לקות למידה חמורה וכו'.

נא למלא שנת וחודש לידה לכל ילד, אם אין ילדים - נא להשאיר ריק.

ילד/ה שנת וחודש לידה
ילד ראשון
ילד שני
ילד שלישי
ילד רביעי
ילד חמישי
ילד שישי
ילד שביעי
ילד שמיני