חוזרים מקצועיים - מס הכנסה

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק בשנת 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולהיאבק בהלבנת הון. ההגבלות חלות על כל אדם, בין אם הוא אדם פרטי, עוסק, תייר או חברה.

ההגבלות החלות על עסקים הינן כדלקמן:

 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן, במסגרת העסק, בעסקה מעל 11,000 ש"ח.
 • לא ניתן לקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת העסק, בעסקה מעל 55,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן, במסגרת שכר עבודה, תרומה או הלוואה, העולה על 11,000 ש"ח (למעט גוף פיננסי מפוקח).
 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן, במסגרת מתנה, בסכום העולה על 50,000 ש"ח.
בנוסף, ישנה הגבלה על שימוש בצ'קים: לא ניתן לתת או לקבל צ'ק במסגרת העסק, לכל מטרה, מבלי שצוין על גבי השיק שם מקבל התשלום. אם הצ'ק מוסב, יש לציין שם ומספר זהות של המסב על גבי הצ'ק.

הוראות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסי חשבונות קובע את אופן תיעוד התקבולים, ובפרט את אמצעי התשלום לפי החוק לצמצום השימוש במזומן. יש לציין לגבי כל אמצעי תשלום את הפרטים לזיהויים, באופן הבא: מזומן - סוג המטבע. צ'ק - מספרו, שם הבנק ומספר החשבון. אשראי - סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק ומספר החשבון.

הסנקציה על הפרה - קנס ששיעורו תלוי בסכום ההפרה. "סכום ההפרה" הוא סכום התשלום במזומן בניכוי הנמוך מבין 11,000 ש"ח ו-10% ממחיר העסקה כולה. אם סכום ההפרה עד 25,000 ש"ח - שיעור הקנס הוא 15%. בין 25,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח - 20%. מעל 50,000 ש"ח - 30%. למשל, אם בעסקה של 30,000 ש"ח שולם סך של 20,000 ש"ח במזומן, הרי ש-20,000 ש"ח בניכוי 3,000 ש"ח (הנמוך מבין 11,000 ו-30,000*10%) = 17,000 ש"ח הוא סכום ההפרה. סכום זה קטן מ-25,000 ש"ח ולכן הקנס יהיה 17,000*15% = 2,550 ש"ח.

חריג לקבל מזומן מאדם שאינו עוסק ניתן בחור לעורכי דין ולרואי חשבון, הזכאים לקבל מזומן מלקוח שאינו עוסק בעסקה של עד 50,000 ש"ח (לעומת 11,000 ש"ח בעסקים אחרים).

להלן ההגבלות החלים על אנשים פרטיים:
 • לא ניתן לקבל תשלום במזומן בעסקה מעל 50,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת תשלום במזומן לעסק בעסקה מעל 11,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת תשלום במזומן לאדם פרטי בעסקה מעל 50,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן, במסגרת שכר עבודה, תרומה או הלוואה, בסכום של למעלה מ-11,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום של למעלה מ-50,000 ש"ח.
בנוסף, ישנה הגבלה על שימוש בצ'קים בדומה לעסקים, בצ'יקים שסכומם עולה על 5,000 ש"ח.

ההגבלות לתיירים הם כדלקמן:
 • לא ניתן לתת תשלום במזומן לעסק בעסקה מעל 55,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן, במסגרת שכר עבודה, תרומה או הלוואה, בסכום של למעלה מ-11,000 ש"ח.
 • לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום של למעלה מ-50,000 ש"ח.
 • לא ניתן להסב צ'ק או לקבל צ'ק מוסב מבלי שצוין שמו ומספר זהותו של המסב על גבי הצ'ק.
ההגבלות לא חלים בין קרובי משפחה, למעט בתשלום עבור שכר עבודה.

החוק מזהיר מפני ניסיון לעקוף את החוק לצמצום השימוש במזומן על ידי פיצול עסקה או רישום כוזב, וזאת על ידי קביעת עונש מאסר של עד 3 שנים למעשה מרמה זה.

להוראת הביצוע המלאה, ראו כאן.

להוראות ביצוע נוספות, ראו כאן.

המידע המוצג בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה או חוו"ד. ההסתמכות על המידע בדף זה היא באחריותך בלבד.

צור קשר

09-771-0061

0544-934-247


ווידן יונתן, רואה חשבון
משרד 338, קומה 3
התע"ש 20
כפר סבא


office@ywa.co.il

התמחויות

הנהלת חשבונות ושכר


עריכת דוחות כספיים לחברות


דוחות התאמה לרשויות המס


החזרי מס


הצהרות הון