מחשבון פגיעה בקצבת נכות כללית
עקב הכנסה ממשלח יד (עצמאי)

 
0

 
קצבה מלאה:
0
הפחתה מהקצבה:
0
קצבה לאחר הפחתה:
0
שיעור הפגיעה בקצבה:
0%
 

הנתונים הנ"ל מתבססים על חוק "לרון" והתיקונים שנעשו בחוק הביטוח הלאומי בשנת 2009, סעיפים 200(א) ו-202(ב) לחוק. הנתונים מבוססים על נתונים מתוך אתר הביטוח הלאומי. אין להסתמך על הנתונים - יש להיוועץ עם איש מקוצע. לפרטים נוספים, צרו קשר עם משרדנו.