מחשבון זה נמצא בתחזוקה, אנא חיזרו במועד מאוחר יותר או צרו קשר עם המשרד.


חישוב אופטימלי של דיבידנד/משכורת

נתוני רווח


חישוב ביטוח לאומי לשכיר

מלאו לי 18 שנה
הגעתי לגיל פרישה
אני מקבל/ת קצבת אזרח ותיק בפועל
אני מקבל/ת קצבת נכות

חישוב פנסיה לשכיר

לתשומת הלב כי חישוב הפנסיה אינה מבוצעת על השכר ממקום עבודה אחר, ואינה מתחשבת בתקרות אלו. לפיכך, אם ישנה הכנסה ממקום עבודה נוסף, עדיף להימנע מחישוב פנסיה לשכר זה.

חישוב פנסיה
עם סעיף 14
הפקדה מקסימלית

סיום וחישוב