חישוב דיבידנד

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב המס הצפוי בגין חלוקת דיבידנד בחברה.

אם בידכם הסכום לחלוקה כולל מס, ביחרו באפשרות "ברוטו לנטו". אם בידכם הסכום לחלוקה שיש עליו להוסיף את המס, ביחרו באפשרות "נטו לברוטו".

משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il