חישוב התיישנות שומה

שומת מס מתיישנת לאחר 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח השנתי.

שנת המס

2022


תאריך הגשת הדוח השנתי

5.5.2023


תאריך התיישנות

31.12.2027