מחשבון מס לשווי רכב

לפי תקנות מס הכנסה

מחשבון זה מחשב את סך המס עבור שווי רכב.

יש לציין משכורות ברוטו, ללא שווי רכב, אך כולל שווי אחר, כגון שווי ארוחות, אם ישנו.

נקודות זיכוי

(ברירת מחדל - 2.25)

תושב/ת ישראל
מין
גיל
כל אלו מתקיימים:
  • אני גבר נשוי
  • לאשתי אין הכנסה
  • אחד מאיתנו עיוור או נכה (מעל 90% נכות) או הגיע לגיל פרישה
כל אלו מתקיימים:
  • אני אישה נשואה
  • לבעלי אין הכנסה
  • אחד מאיתנו עיוור או נכה (מעל 90% נכות) או הגיע לגיל פרישה
אני הורה החי בנפרד ויש לי ילד בחזקתי
אני הורה יחיד (אלמן / אין לילד הורה נוסף במרשם האוכלוסין)
אני מפרס את ילדיי שאינם בחזקתי
אני משלם מזונות לבת זוג לשעבר ואני נשוי בשנית
עליתי לארץ אם כן, ציינו תאריך עלייה:
השתחררתי משירות צבאי בשלוש השנים האחרונות, וגם:
קיבלתי תואר אקדמי
יש לי ילד הסובל ממוגבלות עיוור, משותק, מפגר, אוטיסט, לקות למידה חמורה וכו'.

נא למלא שנת וחודש לידה לכל ילד, אם אין ילדים - נא להשאיר ריק.

ילד/ה שנת וחודש לידה
ילד ראשון
ילד שני
ילד שלישי
ילד רביעי
ילד חמישי
ילד שישי
ילד שביעי
ילד שמיני

סיום וחישוב

משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il