מחשבון מס הכנסה לשכיר ועצמאי

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב המס הצפוי על בסיס מס שולי (מדרגות מס). יש לבחור את שנת המס ולציין הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו או הכנסה שנתית ברוטו, כמו גם מספר נקודות זיכוי.

הבסיס הינו 2.25 נקודות לגבר ו-2.75 נקודות לאישה.
יש לציין הכנסה חודשית ברוטו או הכנסה שנתית ברוטו, בשדה המתאים.
אם הנך עצמאי/ת, יש לציין רווח חודשי ממוצע.
אם הנך עצמאי, יש לציין רווח שנתי לאחר ניכוי הוצאות מוכרות.


משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il