חוזרים מקצועיים - מס הכנסה

מס הכנסה פרסם הנחיה הנוגעת להכרה בקבלה ממוחשבת בגין תרומה שניתנה בשנת המס. עד להנחיה זו, פקיד השומה דרש כי יישלחו קבלות מקוריות בלבד. ואולם, עקב השימוש ההולך וגובר מצד מוסדות ציבור בשליחת קבלות ממוחשבות עבור תרומות כספיות, פורסמה ההנחיה להלן.

בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבוניות), נקבע כי בעת הדפסה של קבלה שהינה מסמך ממוחשב הכולל חתימה דיגיטלית כנדרש בחוק, יופיעו צמד המילים "מסמך ממוחשב" בצורה בולטת לעין על גבי הקבלה המודפסת.

לאור האמור, פקיד השומה יקבל קבלה ממוחשבת שהודפסה כאסמכתא לצורך קבלת זיכוי בגין תרומה, בתנאי שצוין עליה "מסמך ממוחשב" באותיות מודגשות וכן בתנאי שהמסמך יכלול את פרטי התורם במלואם.

פקיד השומה רשאי, במקום חריגים, לדרוש קובץ המאמת את החתימה הדיגיטלית.

להוראת הביצוע המלאה, ראו כאן.

להוראות ביצוע נוספות, ראו כאן.

המידע המוצג בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה או חוו"ד. ההסתמכות על המידע בדף זה היא באחריותך בלבד.

צור קשר

09-771-0061

0544-934-247


ווידן יונתן, רואה חשבון
משרד 338, קומה 3
התע"ש 20
כפר סבא


office@ywa.co.il

התמחויות

הנהלת חשבונות ושכר


עריכת דוחות כספיים לחברות


דוחות התאמה לרשויות המס


החזרי מס


הצהרות הון