חישוב שכר משכיר לעצמאי או מעצמאי לשכיר

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב השכר הצפוי במעבר בין שכיר לעצמאי כמקובל בשוק, ולהפך.

אם בחרתם "משכיר לעצמאי", יש לרשום בשדה "סכום" את השכר ברוטו.

אם בחרתם "מעצמאי לשכיר", יש לרשום בשדה "סכום" סך חשבונית ללא מע"מ.

ברירת המחדל לשיעור מעבר היא 30%, כמקובל, אך ניתן להזין שיעור שונה.

משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il