מחשבון ביטוח לאומי לעובדים במשק בית

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב דמי ביטוח לאומי (כולל ביטוח בריאות) לעובדי משק בית (ניקיון, טיפול וכדומה). הדיווח לביטוח לאומי מתבצע אחת לשלושה חודשים. מועדי הדיווח והתשלום עבור עובד משק בית:

  • לחודשים ינואר – מרץ: מועד הדיווח הינו ב- 20 באפריל.
  • לחודשים אפריל – יוני: מועד הדיווח הינו ב- 20 ביולי.
  • לחודשים יולי – ספטמבר: מועד הדיווח הינו ב- 20 באוקטובר.
  • לחודשים אוקטובר – דצמבר: מועד הדיווח הינו ב- 20 בינואר.

יש לבחור את שנת המס ולציין את סך הכנסה שקיבל העובד בכל חודש בנפרד בתקופת הדיווח, כולל דמי מחלה/חופשה שניתנו לעובד באותו החודש.

שנת המס
תושב/ת ישראל (1)
מלאו לי 18 שנה
הגעתי לגיל פרישה (2)
הגעתי לגיל זכאות לקצבת אזרח ותיק (3)
אני מקבל/ת קצבת אזרח ותיק בפועלהסבר למונחים:

  1. מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים וכדומה.
  2. הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שהכנסותיך מעבודה ושלא מעבודה אינן עולות על סכום מסוים. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. גיל זה אינו אחיד לכולם, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה.
  3. גיל זה לגברים הוא 70, ולנשים החל מ-65 ובהתאם לתאריך לידתן. בגיל זה תהיו זכאים לקצבת אזרח ותיק ללא מבחן הכנסות.


משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il