מחשבון ביטוח לאומי לשכיר

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב דמי ביטוח לאומי (כולל ביטוח בריאות) הצפוי על בסיס הכנסתכם. יש לבחור את שנת המס ולציין הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו.

שנת המס
תושב/ת ישראל (1)
מלאו לי 18 שנה
הגעתי לגיל פרישה (2)
הגעתי לגיל זכאות לקצבת אזרח ותיק (3)
אני מקבל/ת קצבת אזרח ותיק בפועל
אני בעל/ת שליטה בחברה
אני מקבל/ת קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור 100%,
או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור 100%
או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות
אני חייל/ת בשירות סדירהסבר למונחים:

  1. מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים וכדומה.
  2. הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שהכנסותיך מעבודה ושלא מעבודה אינן עולות על סכום מסוים. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. גיל זה אינו אחיד לכולם, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה.
  3. גיל זה לגברים הוא 70, ולנשים החל מ-65 ובהתאם לתאריך לידתן. בגיל זה תהיו זכאים לקצבת אזרח ותיק ללא מבחן הכנסות.
  4. יש לכלול הכנסות זקופות, כגון שווי רכב והחזר נסיעות.


משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il