ניתוח דמי ביטוח לאומי לעצמאים

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב דמי ביטוח לאומי (כולל ביטוח בריאות) הצפוי על בסיס רווחיכם ומציג את המקדמה החודשית המומלצת. רצוי למלא את כל השדות לקבלת תוצאה מהימנה ומדויקת.

שנת המס
מלאו לי 18 שנה
הגעתי לגיל פרישה
אני מקבל/ת קצבת אזרח ותיק בפועל


משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il