מחשבון ביטוח לאומי לעצמאי

הוראות הפעלה

מחשבון זה מסייע לחישוב דמי ביטוח לאומי (כולל ביטוח בריאות) הצפוי על בסיס רווחיכם. יש לבחור את שנת המס ולציין רווח חודשי ממוצעת (כלומר הכנסות בניכוי הוצאות).

שנת המס
מלאו לי 18 שנה
הגעתי לגיל פרישה (1)
אני מקבל/ת קצבת אזרח ותיק בפועלהסבר למונחים:

  1. הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שהכנסותיך מעבודה ושלא מעבודה אינן עולות על סכום מסוים. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. גיל זה אינו אחיד לכולם, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה.
  2. יש לציין רווח (הכנסות בניכוי הוצאות מוכרות).


משרד 338, התע"ש 20, כפר סבא
09-771-0061
0544-934-247
office@ywa.co.il