חוזרים מקצועיים - מס הכנסה

נישום המחזיק בעסקו מלאי, חייב לפעול על פי הוראות פקודת מס הכנסה והוראות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסים בהתאם לסעיפים המתייחסים לרישום המלאי ונוהלי עריכת ספירת מלאי במהלך שנת המס. נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי, יודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו. בפנייה יפרט את הכתובת שבו מאוחסן המלאי המיועד להשמדה, המועד המתוכנן להשמדתו וכן את שוויו. פקיד השומה יחליט, לפי העניין, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.

בסמוך ליום השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול המפרט את מועד, אופן והסיבות להשמדת המלאי. בנוסף, יכלול הפרוטוקול את פרטי הטובין המושמדים, כולל מספרים סידוריים אם ישנם.

נישום אשר הניח את דעת של פקיד השומה כי פעל על פי האמור בהוראת הביצוע, יוכל להפחית את שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

תוקפו של הוראת ביצוע זו הינה מחודש אוקטובר 2018 ואילך.

להוראת הביצוע המלאה, ראו כאן.

להוראות ביצוע נוספות, ראו כאן.

המידע המוצג בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה או חוו"ד. ההסתמכות על המידע בדף זה היא באחריותך בלבד.

צור קשר

09-771-0061

0544-934-247


ווידן יונתן, רואה חשבון
משרד 338, קומה 3
התע"ש 20
כפר סבא


office@ywa.co.il

התמחויות

הנהלת חשבונות ושכר


עריכת דוחות כספיים לחברות


דוחות התאמה לרשויות המס


החזרי מס


הצהרות הון