חישוב מע"מ

ניתן לשנות כל אחד מהמספרים - והחישוב יתבצע מיד. הסכום בכחול מציג את הסכום מעוגל לשקל הקרוב.

מחיר לפני מע"מ

 


מע"מ

 


מחיר כולל מע"מ